Nederlands English

De familie, het gezin (La famiglia)

Onderstaand zie je de benaming van familie- en gezinsleden in het Italiaans. Om de Nederlandse vertaling te tonen klik je op het knopje 'Tonen'. Om vervolgens de vertaling te verbergen klik je op 'Verbergen'.La famiglia

Il padre / Papa

La madre / Mamma

I genitori

Il figlio

La figlia

I figli / I bambini

Il fratello

La sorella

I fratelli

Le sorelle

Il cognato

La cognata

Il cugino / nipote

La cugina / nipote

Lo zio

La zia

Il suocero

La suocera

De familie, het gezin

De vader

De moeder

De ouders

De zoon

De dochter

De kinderen

De broer

De zus

De broers, de broers en zussen

De zussen

De zwager

De schoonzus

De neef

De nicht

De oom

De tante

De schoonvader

De schoonmoeder