De redactie van buonItaliaans.nl besteedt continu veel aandacht aan de ontwikkeling en verbetering van deze website. Maandelijks wordt er onder onze bezoekers een met zorg samengestelde nieuwsbrief verspreid om je op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen op de website. Daarnaast hopen wij je uiteraard nog meer te betrekken bij de Italiaanse taal en cultuur. De nieuwsbrief die je van ons per e-mail ontvangt bevat diverse onderwerpen. Voornamelijk actuele berichten, leuke feitjes en uitdagende oefeningen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief