Nederlands English

Op kantoor (In ufficio)

Onderstaand zie je situaties die zich op kantoor kunnen voordoen in het Italiaans. Om de Nederlandse vertaling te tonen klik je op het knopje 'Tonen'. Om vervolgens de vertaling te verbergen klik je op 'Verbergen'.In ufficio

Chiamare

Rispondere a una chiamata

Un trasferimento di chiamata

Inviare una e-mail

Inviare un fax

Lasciare un messaggio

Fissare un appuntamento

Convocare una riunione / Tenere una riunione

Annullare un ordine

Clienti ricevono

Fornire informazioni

Digitare

Compilare un modulo

Stendere il verbale

Aprire un documento

Op kantoor

Bellen, telefoneren

Een oproep beantwoorden

Een oproep doorschakelen

Een e-mail versturen

Een fax versturen

Een boodschap achterlaten

Een afspraak maken

Een vergadering beleggen

Een bestelling annuleren

Klanten ontvangen

Informatie geven

Typen

Een formulier invullen

Notuleren

Een document openen